Professor de mindfulness acreditat a impartir formacions basades en MBSR per la Universitat de Massachusetts / Nirakara Mindfulness Institute.

Practicant de meditació amb més de 20 anys d’experiència, ha ofert més de 70 cursos de 8 setmanes a més de 1.500 persones. Les seves meditacions a YouTube comptabilitzen desenes de milers de reproduccions.

Actualment imparteix formacions de mindfulness al:
• Centre Mindfulness Barcelona – director fundador (2018-2019)
• Hospital Clínic de Barcelona – Servei d’Oncologia (2019)
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya (2015-2019)
• Fundació Casa del Tibet de Barcelona (2013-2019)

Condueix dos grups setmanals de meditació mindfulness a Barcelona: Fundació Casa del Tibet (2013-2019) i Centre Mindfulness Barcelona (2018-2019).