estar present

mindfulness · Barcelona · Ferran Mestanza

activitats

Curs de Mindfulness per a la Regulació de les Emocions i de l’Estrès

Curs de Mindfulness Avançat

Retir de Mindfulness – tardor

Grup de Meditació Mindfulness