Ferran Mestanza

CENTRE DE MINDFULNESS DE BARCELONA

6 – Exploració del cos centrada en l’auto-compassió

«