Mindfulness Barcelona · Ferran Mestanza

6 – Exploració del cos centrada en l’auto-compassió

«